Denna månad bjuder på två krönikor. Med utgångspunkt i senare tids debatt rörande vår försvarsförmåga diskuterar ledamoten Lars Wedin möjligheterna och svårigheterna kring en svensk alliansanslutning. I den andra krönikan förmedlar Folk och Försvars generalsekreterare Lena Bartholdson ett antal personliga reflektioner efter årets Rikskonferens i Sälen.

Läs Lars Wedins krönika »
Läs Lena Bartholdsons krönika »