Hur står det till med sammanhållningen inom EU? Konflikter av olika slag omger Europa och den europeiska unionens förmåga att tala med en röst är milt uttryckt tveksam. Åternationalisering, ett gnisslande samarbete mellan Tyskland – Frankrike, ett Storbritannien som alltmer går sin egen väg, rivalitet mellan EU:s institutioner och frånvaron av en gemensam säkerhetspolitik är bara några i mängden av problemområden. Läs mer i Gunilla Herolfs krönika för november månad.  Läs mer »