Ledamöternas Lars G Persson, Bengt Loenbom och Jan Wickbom artikel ska ses utifrån det förnyade fokus på den nationella försvarsdimensionen som åter aktualiserats. Alternativa försvarslösningar syftande till att skapa säkerhetspolitisk trovärdighet behöver därför diskuteras inte minst beroende på småstatens begränsade resurser.  Läs mer »