Akademiens sammankomst 10/9 innehöll förutom intresseväckande tankar för dagen om officersutbildningen, ett inträdesanförande av ledamoten Pia Gruvö, en diskussion av försvarsberedningens rapport ”Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Läs mer »