Teknikgruppens arbete inom akademiens studieprojekt KV21 är nu slutfört. Deras rapport utgörs av boken ”Det digitaliserade försvaret – Teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan”. Arbetet har letts av ledamoten Mats Olofsson och rapporten utgör underlag för KV21 överväganden om det framtida militära och civila försvaret.
Boken går att köpa här »