Skriften ger i komprimerad form resultatet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som anlägger ett brett perspektiv på säkerhetsfrågona, där Akademiens utnyttjat sin sak- och vetenskapliga kompetens.

Lägesrapporten liksom övriga skrifter i projektet kan beställas här →