Svenska soldater firar midsommar i Tchad. Foto: Försvarsmakten / Combat Camera.

Svenska soldater firar midsommar i Tchad. Foto: Försvarsmakten / Combat Camera.

Sommaren är nu äntligen här. För många av oss väntar snart traditionellt midsommarfirande och en period av avkoppling och återhämtning. Det har varit en händelserik vinter och vår, där flera punkter är värda att särskilt belysa.

De flesta kommer för alltid att komma ihåg eftermiddagen den 7:e april 2017. Attentatet på Drottninggatan var inte det första angreppet mot Sverige i sitt slag men kanske det som tydligast kommer definiera tillfället när terror blev något som påverkade oss alla. Den dagen visade tydligt att vi är sårbara som samhälle, men sättet människor mötte angreppet och tog hand om varandra visar även att de svåraste påfrestningar ofta tar fram det bästa hos människor. Detta gäller likväl polisen och räddningspersonalen vars agerande förtjänar all heder och erkänsla, men även de medborgare som ofrivilligt hamnade i händelsernas centrum.

Situationen i Europa fortsätter att utvecklas. Det franska presidentvalet har varit en definierande punkt som även har berörts i flera inlägg på vår blogg Försvar & Säkerhet. Det täta samarbetet mellan Frankrike och Tyskland kommer sannolikt att fortsätta vara en starkt drivande kraft i EU och därmed även påverka utvecklingen framgent. Frågan är hur långt ett utvecklat EU-försvar kommer att gå?

Ett starkt tema under våren, både på vår blogg likväl som under sammankomster, har varit civilt försvar och återuppbyggnaden av det nya totalförsvaret. Det är helt klart att denna viktiga punkt kommer att vara central för många delar inom vårt samhälle under lång tid framöver och Akademien är glada att kunna bidra med både kompetens likväl som ett forum för diskussion och debatt. Inte minst har boken ”Sverige – värt att skydda” som projektet KV21 producerat väckt uppmärksamhet. Bland annat har flera myndigheter och organisationer införskaffat boken som underlag för deras planering av civilt försvar.

Projektet KV21 är nu i slutfasen och har tagit fram ett nytt totalförsvarskoncept som förutom ett återskapat civilt försvar innehåller ett utvecklat militärt försvar. Konceptet är fn på remiss inom akademien och kring nyåret kommer det att göras publikt för myndigheter och allmänhet.

Inom ramen för det övergripande totalförsvaret har vi även sett ett stort antal militära övningar som syftar till att stärka vårt militära försvar. Inte minst kommer Försvarsmaktsövning Aurora i höst att utgöra en välbehövlig plattform för detta. Många minns säkert Sydfront 1989, Nordanvind 1991 eller Orkan 1993. Att större övningar behövs för att öva funktioner men inte minst befattningshavare på alla nivåer är givet och förhoppningsvis blir Aurora givande i detta avseende.

Sommaren är för många en stund att koppla av och läsa. Då vår prenumerationer på Akademiens Handlingar & Tidskrift ökar kontinuerligt önskar vi alla nya läsare en skön stund i hängmattan. Är du ännu inte prenumerant kan du enkelt ordna det här. Även vår blogg Försvar & Säkerhet kommer att fortsätta att producera läsvärda inlägg under sommaren. Vi har även i gott samarbete med Pennan & Svärdet gett ut boken Gotland ockuperat och är glada att kunna erbjuda den till försäljning via såväl vår egen som deras hemsida.

Inom kort inleds traditionsenligt Almedalsveckan, med många besöksvärda seminarier. Inom ramen för samarbetsprojektet Försvarspolitisk Arena kommer Akademien även i år att arrangera ett antal intressanta seminarier den 5 juli på (se särskild artikel på denna hemsida). Övriga deltagare i detta projekt är Allmänna försvarsföreningen, Armé-, Marin- och Flygfilm, Dxc technology, Folk och Försvar, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, Försvarshögskolan, Försvarsutbildarna, Officersförbundet samt Sveriges Veteranförbund fredsbaskrarna. Den sammantagna bredd och djupkompetens som dessa organisationer besitter borgar för högklassiga seminarier, väl värda att besöka.

Slutligen ska vi skänka en tanke till de som under sommaren upprätthåller nationell beredskap eller genomför internationella insatser någonstans i världen. Ni finns i våra tankar.

 
Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare