Den Koreanska halvön är spänningarnas och de militära rustningarnas halvö där den svenska delen av den internationella övervakningskommissionen verkat i 60 år. Chefen, Generalmajor Berndt Grundevik skriver i december månads krönika om då- och nutid i detta högspänningsområde. Läs mer →