”Avtalet om försvars­samarbete med USA har mött motstånd, men det tillgodoser ett genuint svenskt säkerhets­politiskt intresse.”, skriver Krigsvetenskapsakademiens ledamöter Ove Bring och Henrik Salander i SvD idag.