Därför ska vi ha ett försvar

Försvaret, filosofin och författningen
av Björn von Sydow

Denna bok är inledning till Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den innehåller två uppsatser av docent Björn von Sydow, ledamot i KKrVA

# Varför ska vi ha ett försvar? Det är en analys av olika tankemönster i den internationella säkerhetspolitiken av idag och bakåt. Ur detta kan man dra slutsatser för svensk säkerhets- och försvarspolitik,

# Grundlagarna och försvaret (bilagorna 1–3). Det är en analys av de konstitutionella och folkrättsliga kraven på ett svenskt försvar. Också här kan man se vilka krav det kan ställas på försvaret.

Bokens uppsatser utgör en rapport inom ramen för Kungl Krigs­veten­skaps­akade­miens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den är publicerad genom välvilligt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

BESTÄLL

Pris 100 kr + porto (exempel: 1 ex inom Sverige med B-post 30:-) inkl moms.

Boken kan även fås digitalt. Filen är personlig och får inte kopieras och distribueras vidare. Den levereras som ett pdf-dokument, låst och märkt med köparens namn. Priset är detsamma som för den tryckta versionen.

ISBN

978-91-980676-0-6 (tryckt version)
978-91-980676-1-3 (digital version)

Klammerhäftad utgåva. 40 sidor.