Cyberförsvaret – en introduktion

SES Delprojekt Cyber

Den allt snabbare utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har inneburit svindlande framsteg, men också allt större sårbarheter genom koncentration och beroende av samhällets information och informationssystem.

Staterna har inte varit sena att utforska och använda olika verktyg för att uppnå politiska, ekonomiska och militära fördelar, både i fredstid och i väpnade konflikter.

Denna skrift om Cyberförsvaret är Kungl Krigsvetenskapsakademins försök att bidra till en svensk teoribyggnad och inventering av de förutsättningar som krävs inom området, för att vi tillsammans med andra ska kunna försvara vårt styrelseskick och befolkningens liv och hälsa i en allt mer konkurrensutsatt värld.

Skriften har tagits fram inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt SES, Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Ledamoten Johan Wiktorin har varit redaktör.

Projektet Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – svenska perspektiv har ekonomiskt välvilligt stöttats av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, utan vars bidrag arbetet inte varit möjligt.

Skriften i pdf-format kan laddas ner här på Akademiens hemsida. Tryckta exemplar kan beställas från akademiens bookstore »