Två podcasts om Coronakrisens effekter på Europa gentemot Afrika och Mellanöstern som komplettering och uppdatering till SES-projektets sydrapport.

  1. (cirka 15 minuter) om generella frågeställningar på Soundcloud https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/part-1-podcast-europe-and-the-south-forced-poiitical-social-and-economic-distancing respektive Youtube https://youtu.be/Q1-6xJxz6ag
  2. Med Michael Sahlin om konkreta fall på Soundcloud https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/europe-the-southern-dimension-and-covid-2-part-2 samt Youtube https://youtu.be/vymPsAUFFGY

Se vidare www.lelundin.org för länkar till källmaterial m m.