Utmaningar för krisberedskap och totalförsvar var ämnet för Ledamoten Lars Hedström när han höll sitt inträdesanförande i samband med Akademiesammankomsten 2017-05-17. [läs mer…]