Mars månads krönikör är översten 1. gr Bo Pellnäs. Hans intressanta reflektioner över styrkor och svagheter i invasionsförsvaret respektive miniminivån för ett framtida försvar av Sverige kan läsas här →