Statsvetenskaplig tidskrift har publicerat ett omfattande specialnummer om Coronapandemin som handlar om beslutsfattning under svåra förhållanden. I numret medverkar bland annat ett antal ledamöter ur Akademien som ur olika perspektiv ger sin syn på ledarskap, beslutsfattning m m. Redaktör för extranumret är professorn vid Lunds universitet och tillika ledamoten av Akademien, Magnus Jerneck. Läs mer