En ytterligare podcast kring grunderna för svensk säkerhetspolitik av ledamöterna Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin.

Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/beroende-och-balans-i-sakerhetspolitiken-med-michael-sahlin och Youtube: https://youtu.be/lOQCwx8wW2Q.

Synpunkter välkomnas inför Delprojektet Säkerhetspolitiks slutrapport inom ramen för SES.

Podcasten är uppdelad i två avsnitt. Det första knappt 10 minuter består av en genomgång av ett antal huvudfrågor. I del två ger Michael Sahlin sina synpunkter på olika centrala beroendeförhållanden med koppling till kärnvapenbalansen, globaliseringen och den s k nordiska balansen.