Produktledaren Ian Kinley’s uppfinning av en hoppande handgranat (spränghandgranat 07) innebär något nytt med avseende på verkan, möjligheter att kunna utnyttja vapnet i olika situationer och att kunna uppnå god lokal verkan också mot besvärliga mål, med minimal risk för användaren och tredje part. Fördelarna är påtagliga i strid i ort och i internationella operationer.

Kinley’s insats genom att uppfinna handgranaten och driva dess utveckling har inneburit en arbetsprestation utöver den som normalt kan förväntas för tjänsten.

Handgranaten bedöms vara en teknisk innovation av väsentlig betydelse för försvaret varför han tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver, 8. storleken och 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse.