Akademien har i år beslutat att belöna ledamoten och förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson, ledamoten Nils-Ove Jansson och lektorn vid Försvarshögskolan, Jacob Westberg. Belöningarna kommer att utdelas vid Akademiens högtidssammankomst den 12 november.

General Bengt Gustafsson

General Bengt Gustafsson har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld, 15.storleken.

Han har efter sin tid som överbefälhavare på ett synnerligen framstående sätt bidragit till att analysera och belysa centrala områden inom Sveriges försvar. Hans publikationer visar på ett skarpsinnigt nytänkande när det gäller metoder, vilket lett till en avsevärd fördjupning av analysen. Detta har uppnåtts genom ett starkt personligt engagemang och ett stort tankedjup och en imponerande kunskapsbredd. Resultaten har redovisats i ett antal längre publikationer och en lång rad artiklar liksom genom många uppmärksammade framträdanden i olika sammanhang.

Gustafsson var överbefälhavare under åren 1986-1994. Bland annat har han inom ramen för forskningsprojektet ”Försvaret och det kalla kriget” gett ut böckerna Det kalla kriget; några reflektioner (2006), Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget (2007) och ”Sanningen om ubåtsfrågan (2010).

 

Kommendör av 1.graden Nils-Ove JanssonKommendör av 1.graden Nils-Ove Jansson har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver. 8.storleken samt 15000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för hans beskrivning i boken Omöjlig ubåt av faktorerna rörande ubåtskränkningarna under 1980-talet. Beskrivningen utgör ett värdefullt  komplement och en analysmässig fördjupning till övrig litteratur i ämnet. Särskilt förtjänstfullt är den strategisk/politiska helheten och det långa tidsperspektivet som behandlas samt den initierade beskrivningen av marin Spetsnaz som ger en god bild av Sovjetunionens/Rysslands operativa och strategiska koncept.

Jansson var marinkommandochef i Göteborg under åren 1997-2000. Innan dess tjänstgjorde han vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

 

Fil.dr. Jacob WestbergFil.dr. Jacob Westberg har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver. 8.storleken samt 15000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för en skicklig och noggrann gärning som forskare inom det säkerhetspolitiska området vid Försvarshögskolan. Westberg har även i flera avseenden bidragit till att höja den akademiska och professionella kvaliteten på undervisningen för svenska officerare. Han har på Försvarshögskolan vid flera tillfällen erövrat utmärkelsen ”Skolans bäste lärare”. Flera av hans skrifter används som lärobok i undervisningen vid de militära utbildningarna, bland annat boken Svenska säkerhetsstrategier.

Westberg tog sin doktorsexamen  i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2004. Förutom boken Svenska säkerhetsstrategier (2015), kan nämnas monografier som Den nationella drömträdgården: den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt (2003), Integration som problemlösning: en introduktion till teorier om europeisk integration, (2006), EU:s drivkrafter: en introduktion till teorier om europeisk integration (2008) samt Svensk neutralitetspolitik (2010).