Artikeln Att sluta som god tvåa, om svaga aktörer i korta, konventionella krig, införd i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift nr 4:2020 har av Redaktionsutskottet utsetts till bästa artikel för år 2020.

Författare är Robert Petersen som är överstelöjtnant i pansartrupperna. Han inledde sin bana vid Skånska dragonbrigaden (uppsattes av P 2) men tjänstgör sedan 2000 vid Södra skånska regementet P 7. Han har genomfört två insatser i Afghanistan och varit utbyteselev vid amerikanska arméns kaptenskurs för infanteriet. Artikeln är en förkortad version av författarens masteruppsats ifrån högre officersprogrammet (HOP).

Vinnaren gratuleras och tilldelas tiotusen kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse.

Läs artikeln här