Denna månad behandlas energifrågorna där det ryska svaret på skiffergasrevolutionen och dess konsekvenser för Europa innehåller betydande utmaningar.

Läs mer →