6 sept 2021: Läs mer på Cision

Arvikasonen Pål Jonsson välkomnad som ny ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Pål Jonsson är riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i riksdagens försvarsutskott. Pål Jonsson har tidigare bl.a. varit kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och Försvarsföretagen, utrikespolitisk rådgivare vid Moderaternas riksdagskansli samt säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Han har examina i Internationell Politik från Georgetown University, Washington D.C., och College of Europe i Brügge. Vidare avlade han doktorsexamen i War Studies vid Kings College i London. Pål Jonsson är född 1966 och invaldes i Akademiens Avdelning för Andra vetenskaper av betydelse för rikets säkerhet och försvar.