av Björn Anderson

Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten

Omvärlden vilar tyvärr inte. Vi vill skänka en särskild tanke till er som upprätthåller vår nationella beredskap eller genomför internationell insats under jul- och nyårshelgerna. Er insats är viktig och ni finns i våra tankar. Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten.
Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut. När vi ser tillbaka kan vi konstatera att det har varit mycket som hänt, både utrikes och hemmavid. För att fokusera på politiken inom vårt land, inte bara försvarspolitiken, kunde onekligen läget ha varit mer stabilt. Men samtidigt är försvarsfrågor, både vad avser det militära och civila försvaret, ämnen som sällan varit mer aktuella.

Under året har Akademien avslutat det treåriga projektet Krigsvetenskap i det 21:a århundradet, förkortat KV21, som omfattat både ett framtida militärt och civilt försvar. Lärdomarna från detta omfattande arbete har redovisats och diskuterats på akademisammankomster och symposier, vilka har varit välbesökta. Vår inriktning är att även framgent välkomna allmänheten till dessa. För den som ännu inte tagit del av arbetet finns slutrapporten från KV21, Ett trovärdigt totalförsvar med flera av projektets publikationer tillgängliga i Akademiens Bokshop.

I år har vi även sett en fortsatt ökning av läsare av Akademiens blogg, Försvar & säkerhet. Att se allt fler skribenter engagera sig och det markant ökade läsarantalet är bara två av kvittona på att inläggen gällt frågor som är aktuella och berör. Akademien bygger på ledamöternas mångfald avseende kompetens och erfarenhet vilket utgör fundamentet för verksamheten. Akademien har inte och ska inte ha en ensad uppfattning utan bygger tvärtom på ledamöternas olika uppfattningar. Detta stimulerar en sakligt underbyggd debatt, vilken uppmuntras.

Det är därför oerhört glädjande att även individer som inte är ledamöter varit aktiva på vår blogg och i Akademiens Handlingar & Tidskrift. De 10 mest lästa blogginläggen för året återfinns i listan nedan. Är du ännu inte prenumerant på Akademiens Handlingar & Tidskrift går detta enkelt att lösa här. Flera andra av Akademiens publikationer finns även för nedladdning som pdf på vår hemsida.

Till sist vill vi önska er alla, såväl inom som utom Akademien, som arbetar med vårt lands säkerhet och försvar en riktigt God Jul och Gott Nytt År. En särskild tanke ger vi till er som upprätthåller vår nationella beredskap eller genomför internationella insatser över de kommande helgerna. Utvecklingen i vår omvärld tar tyvärr inte ledigt och er insats är viktig. Vi vill att ni ska veta att ni finns i våra tankar.

De tio mest lästa inläggen under 2018

  1. David Bergman – Nya livstecken i SoldF 2018 – Menige Stig Nilsson lever
  2. Ulf Henricsson – ÖB skjuter sig i foten!
  3. Johan Wiktorin – Ett osannolikt försvar
  4. Ulf Henricsson – Stridens grundläggande behov
  5. Bo Richard Lundgren – Efter tre dagar – tomma hyllor
  6. David Bergman – Filtrera bort ubåtarna Filter
  7. David Bergman – Förklara gärna krig – men utan soldater
  8. Tommy Jeppsson, Mattias Göransson, Sune Thomsson, Emil Svensson & David Bergman (Redaktörens förord, tre repliker och en slutreplik) – Ubåtsfrågan – än en gång
  9. Jacob Fritzson – Norrlandsinfanteri behövs!
  10. Einar Lyth – Fallet Brännström

Författaren är generalmajor och Akademiens ständige sekreterare.

Mer av samma skribent