Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.

Ännu ett år har kommit till sin ända. Mycket har hänt inom vårt närområde. Tiden har som alltid gått oerhört fort, och Kungliga Krigsvetenskapsakademien har verkat inom ett stort antal områden.

Precis innan jul presenterades Akademiens bok ”Ett nytt totalförsvar”, en vitbok över ett område där ett omtag är behövligt, både militärt och civilt. Dokumentet finns att läsa i sin helhet i länken. Att Försvarsberedningens nyligen utkomna rapport pekar i stort på samma områden och att flera civila delar deltog i Försvarsmaktsövning Aurora tidigare i höst förstärker slutsatsen att behovet finns och att mer måste göras. Glädjande är dock att detta arbete nu rör sig framåt, och i Akademiens skrift presenteras ett antal konkreta förslag som skulle förbättra Sveriges försvarsförmåga.

Arbetet ingår i det mångåriga projektet Krigsvetenskap i det 21:a århundradet (KV21) som nu går mot sitt slut. En större sammanfattande rapport tillsammans med en slutkonferens planeras att genomföras i mars respektive april nästa år.

Givetvis tar vi redan nu sikte för arbetet bortom KV21. I detta arbete vill jag framhålla även Allmänna Försvars­föreningen och Försvars­utbildarna som är våra partners i samarbetet Försvarsforum. I försvars- och säkerhets­politiska frågor behövs alltid fler initierade röster och tillsammans når vi alltid längre.

I detta arbete är det extra glädjande att vi ser allt fler prenumeranter på Akademiens Handlingar & Tidskrift. Är du ännu ej prenumerant eller bara vill ge bort en nyårspresent kan du ordna detta enkelt på vår hemsida. Skriften är den största inom sitt område och har utkommit obrutet sedan 1797 och vår outtömliga strävan är givetvis att den skall utgöra en källa för vårt försvars utveckling lika länge till.

På samma sätt är vår blogg Försvar & Säkerhet allt mer läst och i år har vi glädjande nog slagit bloggrekord i antal läsare. Oerhört många områden har väckt intresse och det är omöjligt att gå igenom dem alla, men de 10 mest lästa inläggen finner du nedan. Vi nöjer oss självklart inte här, utan ser fram emot nästa år där vi hälsar flera nya permanenta skribenter välkomna. Om även du är intresserad av att deltaga i debatten med ett gästinlägg är du alltid välkommen att ta kontakt med redaktören.

10 mest lästa inläggen 2017

  1. David Bergman – Be aldrig om ursäkt för att vi övar
  2. Ulf Henricsson – Förmåga att döda
  3. Johan Wiktorin – Mot Väpnad Konflikt VIII
  4. Johan Wiktorin – Mot Väpnad Konflikt VII
  5. Stefan Forss – Djupt oroväckande signaler
  6. Lars Holmqvist – Med anledning av Pierre Schoris senaste debattartikel
  7. David Bergman – Håll ut menige Stig Nilsson, du är inte glömd!
  8. David Bergman – Slagsida på HMS Rekrytering
  9. David Bergman – Om stridens psykologi – Del 2: Att välja ut de rätta
  10. David Bergman – Om stridens psykologi – Del 4: Våldsutövning & konsten att döda

 
Efter en välbehövlig julledighet inleds året som vanligt med Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Vi går även in i ett valår. Flera har varnat för risken för påverkansoperationer, inte minst i frågor som för försvars- och säkerhetspolitik, vilket gör att behovet av en initierad och saklig debatt sällan varit större.

Till sist vill jag å Akademiens vägnar skänka en hälsning till alla er som uppfyller nationell beredskap eller genomför internationell insats och firar jul och nyår borta från nära och kära. Era insatser är värdefulla och ni finns i våra tankar.

 
Björn Andersson
Akademiens ständige sekreterare

Mer av samma skribent