14 feb 2022: Läs mer på Cision

Är vi svenskar och vårt land rustade för det allvarliga säkerhetsläge vi nu befinner oss i?

Svaret på den frågan är bestämt nej och ges i boken Strategisk Balansakt 2.0, en rapport från Krigsvetenskapsakademiens projekt SES: Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Bristerna handlar såväl om totalförsvaret som om strategiskt tänkande och mentala förberedelser.