Anders Tegnell valdes 2005 in som ledamot i KKrVA avd V. Hans inträdesanförande ”Pandemiernas påverkan på samhället” var infört i KKrVAHT nr 5-2007. Digitalt arkiv för KKrVAHT finns här »