15 nov 2021: Läs mer på Cision

Ambassadör Michael Sahlin hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin, Uppsala, hedrades under Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag den 12 november med Akademiens belöningsmedalj i guld i 8. storleken för sitt framstående arbete inom Akademien.