Onsdagen 3 december innehöll ett lika späckat som intressant program med uppstart i form av ett inträdesanförande av ledamoten Fredrik Bynander under rubriken ”Ostämda orkestrar – krisberedskap och samverkansförmåga i ett nätverkssamhälle”. Därefter talade statsrådet, försvarsminister Peter Hultqvist. Ryssland och egen förmågeutveckling var de viktigaste punkterna i ministerns tal. Som avslutning presenterades avdelning III, mycket intressanta, årliga redovisning , som behandlade ”Unmanned Aerial Systems”.  Läs mer »