Det skjuts mer i Göteborgs skärgård i och med regeringens ökade försvarsanslag. Det känns som att bo i en krigszon, menar öbon Henrik Wallgren, som är kritisk mot försvarets upprustning. Anders Emanuelson, ledamot i KKrVA och före detta officer, tycker att skjutningarna behövs för att försvara freden. Nu möts de i ett samtal om skjutningar, upprustning och priset för fred