Den som är intresserad av den bild man har av våra soldater i Afghanistan ska komma och lyssna på ledamoten Johanne Hildebrandts inträdesanförande under rubriken ”Legoknekt, barnamördare eller hjälte?”.

Vid samma tillfälle håller ledamoten Jonas Haggren sitt inträdesanförande under rubriken ”Framtidens svenska sjöförsvar”.

Inbjudan →
Anmälan →