Bengt Bengtsson uppvaktas här av Akademiens andre styresman Björn von Sydow och ledamoten Mats Olofsson.

Kungl Krigsvetenskapsakademien framför sina varmaste gratulationer till ledamoten Bengt Bengtsson som har fyllt 100 år. Han föddes den 28 december 1921 i Stockholm och har varit huvudstaden trogen sedan dess. Han blev meteorolog i flygvapnet 1946 (tjänsteexamen) och placerades redan 1948 vid Flygstaben. Intresserad av akademiska studier tog han en fil kand-examen 1952 och fick som en del i tjänsten fortsätta till en fil lic-examen, vilken erhölls vid Uppsala universitet 1955. Efter examen blev han utnämnd till 1.stabsmeteorolog och var avdelningschef vid Militära Vädertjänstens Centralorgan intill 1972, då han utnämndes till överste av första graden, stabsövermeteorolog och inspektör för vädertjänsten inom det militära försvaret. 1976 flyttade Bengt till en villa i Vällingby, där han fortfarande bor kvar efter 45 år. Han gick i pension år 1986, efter 14 år som chef för försvarets vädertjänst.

1978 invaldes Bengt Bengtsson i Akademien, där han idag är äldste ledamot.