Svensk säkerhet efter 2014 är årets projekt inom Akademien. I projektet analyseras olika faktorer som är av betydelse för vår säkerhet,
Läs mer om projektet >>>

Delprojektet 3 genomför en workshop angående cybersäkerhet och –försvar torsdagen den 24 maj kl. 09:00-12:00.Ett arrangemang i samverkan mellan IVA och KKrVA. Inbjudan >>>

Onsdagen den 18 april genomförde Kungl Krigsvetenskapsakademien ett mycket intresseväckande seminarium över ämnet ”håller strategisk överraskning på att bli normalt”. Seminariet genomfördes inom ramen för Akademiens projekt 2014 och hade lockat ett femtiotal deltagare till Försvarshögskolans stora auditorium, Sverigesalen.
Läs mer om seminariet >>>

Miniseminarium inom ramen för projektet Svensk Säkerhet efter 2014 genomfördes 12/3 på Försvarshögskolan där ledamoten Björn von Sydow redovisade delprojekt 1 ”Varför ska vi ha ett försvar”
Läs mer >>>