Sammankomsten 03-10 handlade om Försvarsmateriel- och försvarsindustrifrågor, vilka hänger nära samman. [läs mer…]