Kvällen måndagen den 25 april uppvaktar Akademien tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Dramaten HM Konungen på hans 70-årsdag med ett seminarium på Dramaten. Temat är Östersjön – hoppfullhet och hot. Ett antal av våra ledamöter uppträder.

Mer info och biljetter »