Den 30 april på eftermiddagen genomförde åtta ledamöter ett studiebesök vid övningen Aurora 23. Besöket skedde vid 61. luftvärnsbataljonens robot 103-kompani (Patriot) och var mycket informativt och väl genomfört av förbandet med regementschefen Lv 6, översten Mikael Beck, i spetsen. Det som slog deltagarna mest var dels den spjutspetsteknologi som förbandet representerar, dels den stora logistiska utmaning som utnyttjandet av förbandet möter, inte minst på drivmedelssidan för att kraftförsörja det stora antalet elverk i förbandet.

Förbandet har två typer av robot 103; robot 103 A och robot 103 B. Robot 103A (GEM-T) är den senaste PAC 2 roboten som är snabb och har lång räckvidd. Den leds hela vägen till sitt mål av eldenhetens radar på marken och används i första hand mot flygplan. Robot 103B (PAC-3 MSE) har en egen radarmålsökare och är särskilt framtagen för bekämpning av TBM( Tactical Ballistic Missiles).

Varje eldenhet består av tre lavetter, en radar, en ledningsplats och har två typer av robotar, 103 A och 103 B.

Luftvärnssystem 103 Patriot ska fungera som en del i ett större nätverk. Det är utrustat med en datalänk, länk 16, som gör att flygplan, fartyg och markfordon kan dela på taktiska bilder och kartor med mycket liten fördröjning. Man kan också skicka textmeddelanden, bildinformation och tala över två olika röstkanaler.

I luftvärnsbataljonerna kommer det att finnas två eldenheter med luftvärnssystem 103 (Patriot). Det nya systemet innebär att det nu går att bekämpa luftmål på betydligt längre avstånd än tidigare. Med införandet av Patriotsystemet har Sverige nu också möjligheten att koordinera luftförsvaret med allierade som har samma system.

Författaren är överstelöjtnant och akademiens andre sekreterare.

 

Deltagare vid studiebesöket, fr v: Ledamoten och stf chefen för flygvapnet brigadgeneral Tommy Peterson (inspekterade övningen), ledamöterna Bruce Acker, Bo Janzon, Johan Wiktorin, Gunnar Magnusson, Bertil Wennerholm, Bo Hugemark, Owe Wagermark och Hans Lindblad, överste Fredrik Zetterberg, Militärhögskolan Halmstad och besöksansvarig Aurora 23, samt chefen för Luftvärnsregementet Lv 6, överste Mikael Beck. Utanför bild övningsledaren Aurora 23, ledamoten och brigadgeneralen Stefan Andersson. Foto: Löjtnant Therese, Luftvärnsregementet.