I år genomför Kungl Krigsvetenskapsakademien fyra seminarier på Försvarspolitisk Arena i Almedalen onsdagen den 5 juli. Dessa utgår från akademiens stora forsknings- och studieprojekt KV21. I stort handlar de om det försvars- och säkerhetspolitiska läget, hur ett angrepp mot Sverige skulle kunna se ut och hur vi militärt och civilt bör bygga upp vårt försvar för att möta detta hot. I seminarierna medverkar förutom akademiens styresman Mikael Odenberg och ett antal ledamöter, försvarsminister Peter Hultqvist (S), försvarsutskottets ordförande och vice ordförande Allan Widman (L) resp. Åsa Lindestam (S). 

Inom ramen för projektet Försvarsforum[1] genomför Kungl. Krigsvetenskapsakademien fyra seminarier i en följd onsdagen den 5 juli 2017. Temat är ”Hur förbättra svensk försvarsförmåga, militärt och civilt?”

Programmet inleds med ett seminarium om säkerhetspolitiska utvecklingar vilka kan förhindra/leda till krig i vårt närområde, vilket utgör grund för följande tre seminarier om försvarsförmåga.

Seminarium 1: ”Kan Sverige hamna i krig?”

10.30–11.15

Ett seminarium om det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Vilka är våra svenska handlingsmöjligheter om en väpnad konflikt bryter ut? Vad skulle vi kunnat göra för att inte hamna i situationen? Vad gör vi om kärnvapen blir en del av konflikten?

Moderator: Anna Wieslander, Allmänna Försvarsföreningen
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Mikael Odenberg, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Jan Mörtberg, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Carolina Vendil Pallin, Kungl Krigsvetenskapsakademien

Seminarium 2: ”Sverige hamnar i krig”

11.45–12.20

Diskussion om Försvarsmaktens och det civila försvarets möjligheter att möta ett angrepp mot Sverige. Några delmoment ur ett angreppsscenario presenteras och kommenteras av experter som deltar i Kungl Krigsvetenskapsakademiens studie ”Krigföring i det 21:a århundradet”.

Diskussionsledare: Karlis Neretnieks, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Anders Persson, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Sven-Christer Nilsson, Kungl Krigsvetenskapsakademien

Seminarium 3: ”Om kriget kommer – civilt försvar”

13.00–13.45

Om kriget drabbar Sverige; hur skyddar vi civilbefolkningen; hur klarar vi den livsnödvändiga försörjningen; hur klarar vi elförsörjningen; hur stöttar samhället Försvarsmakten? Ett sårbart samhälle kräver ett modernt civilt försvar. Är politikerna beredda att ta ansvar?

Moderator: Lena Bartholdson, FOI
Peter Lagerblad, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Björn Körlof, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Riksdagsledamot Åsa Lindestam (S)
Riksdagsledamot Allan Widman (L)

Seminarium 4: ”Om kriget kommer – militärt försvar”

14.15–15.00

Hur bör Försvarsmakten utformas för att kunna möta framtidens, och delvis redan dagens, hot? Utgående från arbetet i Kungl Krigsvetenskapsakademien studie Krigföring i det 21:a århundradet presenteras ett antal slutsatser om vilka förmågor och egenskaper en framtida försvarsmakt bör ha.

Moderator: John Rydqvist, FOI
Karlis Neretnieks, Kungl Krigsvetenskapsakademien
Överste Joakim Martell
Anders Persson, Kungl Krigsvetenskapsakademien

 


Not
[1] Ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien.