A policy overview by Katarina Engberg

Ledamoten Katarina Engbergs studie diskuterar övergripande frågor som europeiseringen av Europas försvar och framväxten av ett totalförsvar inom EU. Studien utgör samtidigt en redovisning av försvarsområdets många delkomponenter. Syftet är att bidra till en överblick som gör det lättare att orientera sig, inte minst inför det svenska ordförandeskapet. Studien utgör också ett bidrag till Akademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektivLäs studien här