Kungliga Krigsvetenskapsakademien
inbjuder ledamöterna till ett studiebesök vid

Livgardet i Kungsängen

Tema ”Personalförsörjningssystemet ur ett förbandsperspektiv”
onsdagen den 20 mars 2013 kl. 09.30 – 15.30

Läs mer →