De nyinvalda ledamöterna som tog sitt inträde i akademien under högtidssammankomsten, fr vr David Bergman, Tommy Åkesson, Staffan Carlsson och Erik Wennerström.

De nyinvalda ledamöterna som tog sitt inträde i akademien under högtidssammankomsten, fr vr David Bergman, Tommy Åkesson, Staffan Carlsson och Erik Wennerström.

I lördags kväll genomfördes den akademiens 221.högtidssammankomst i Svenska akademiens lokaler i det gamla börshuset på Stortorget i Stockholm. Det skedde i närvaro av HMK Carl XVI Gustaf. Högtidstalare var kommendören för Finlands försvarsmakt, general Jarmo Lindberg.

Inför en i stort fullsatt börssal hälsade akademiens styresman Mikael Odenberg gästerna välkomna. I sitt tal hyllade han bland annat 100-åringen Finland som självständig nation och gjorde en historisk exposé över tidigare finska ledamöter i akademien. Andre styresmannen, Jörgen Ericsson framförde därefter minnesord över nio bortgångna ledamöter följt av ständige sekreteraren, Björn Andersons utdrag ur årsberättelsen. Det senare utgjordes av ett axplock ur akademiens framåtblickande, tvärvetenskapliga och mångåriga projekt KV21 (Krigsvetenskap i det 21.århundradet).

Fyra nya ledamöter gjorde därefter sitt inträde samt fick av styresmannen ett diplom och akademiens ledamotsbok. Ledamoten Johan Svensson som också denna kväll skulle ha gjort sitt inträde var förhindrad att delta. På detta belönades ledamoten Bo Waldemarsson och överstelöjtnanten Anders Segerby (se föregående artikel).

Som avslutning på sammankomste hölls högtidstalet av general Lindberg. Han återgäldade styresmannens hyllning med att betona vikten av finskt-svenskt samarbete. Det gjorde han genom en heltäckande redogörelse, historiskt och i nutid.

För musiken under sammankomsten svarade Livgardet Dragonmusikkår. Vid Börshuset och på Karlbergs slott paraderade hedersvakt ur Livgardet.

Den efterföljande högtidsmiddagen ägde som vanligt rum i rikssalen på Karlbergs slott. Till middagen anslöt statsrådet och försvarsministern Peter Hultqvist, som höll ett bejublat tacktal. Trots en skämtsam inramning var framtoningen kärnfull när han la tonvikt på det förtroendefulla och utvecklade samarbete som råder mellan Sverige och Finland.