Den 218:e högtidsdagen celebrerades på traditionsenligt sätt onsdagen den 12 november. Högtidstalare var ordförande i Försvarsutskottet, riksdagsledamoten Allan Widman (FP).
Sammankomsten genomfördes i Börshuset. Den inleddes med välkomsttal av styresmannen, ett tal som handlade om det allvarliga försvarspolitiska läget. Andre styresmannen framförde minnesord över bortgångna ledamöter. Ständige sekreterarens årsberättelse handlade om ett år med kvittenser. 

Därefter tog ledamöterna Jan-Eric Nilsson, Stefan Jönsson, Jyri Raitasalo, Constanze Stelzenmüller och Teija Tiilikainen inträde i Akademien och fick motta diplom av styresmannen. Claes Bergström, Carl Bergquist, Joakim Lewin, Lennart Steen och Dirk Roland Haupt fick motta belöningar och priser, varefter avgående ledamöter i presidiet avtackades.

Sammankomsten avslutades med högtidstalet i vilket Widman redovisade hur han såg på läget inom försvaret. Mycket initierat konstaterade han att dagens insatsorganisation varken är uppfylld eller övad och aldrig kommer att bli det och att det är någonting annat vi behöver för försvaret av vårt land. Det kan konstateras att hans lägesbeskrivning väl stämmer överens med vad många inom Akademien tidigare framfört.

För musiken stod Arméns musikkår. Högtidsmiddagen intogs på Karlbergs slott.

Styresmannen Mikael Odenbergs tal »
Allan Widmans högtidstal »
Ständige sekreterarens tal »
Foton från Börshuset » (endast för ledamöter, inloggningsuppgift sänds ut via mail)

Mer av samma skribent