Kungliga Krigsvetenskapsakademien, i samverkan med Försvarshögskolan, inbjuder intresserade att åhöra två inträdesanföranden i akademien onsdagen den 13 mars 2013 kl. 16.30-18.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

 1. Kallade ledamoten, Dr Dmitri Trenin talar under rubriken ”Russia and the Rise of Asia” (Föredraget hålls på engelska).

Trenin är Director Carnegie Moscow Center i Moskva. Han slutade som överste i den ryska armén 1994 och har doktorerat vid USA och Kanadainstitutet vid Sovjetunionens vetenskapsakademi 1984. Han är ledamot av ett antal internationella organisationer och styrelser, som

 • International Institute for Strategic Studies, London
 • Editorial Board, ”International Politics”
 • Editorial Board, ”Baltic Course”
 • Editorial Board, ”The Washington Quarterly”
 • Scientific Advisory Council, Finnish Institute of International Affairs

Han har publicerat ett stort antal böcker, bl a

 • Post-Imperium: A Eurasian Story, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2011
 • Solo Voyage, Moscow: Carnegie Moscow Center, 2009
 • Getting Russia Right, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2007
 • Central Asia: Views from Washington, Moscow and Beijing (with Eugene Rumer and Huasheng Zhao), M.E.Sharpe, Armonk, London, 2007
 1. Ledamoten, generalmajoren och filosofie doktorn Dennis Gyllensporre håller sitt inträdesanförande om svensk försvarsförmåga ”How much is enough? Addressing the perennial question on the Swedish Armed Forces” (Föredraget hålls på svenska).

Mot bakgrund av den pågående reformeringen av Försvarsmakten finns det anledning att kritiskt granska fyra centrala områden; planering för förmågeutveckling, planering för det operativa nyttjandet av stridskrafter, långsiktiga studier samt det underliggande förhållningssättet till planering och problemlösning. Det råder fokus kring hur mycket och vilka resurser som erfordras för Försvarsmaktens insatsorganisation. Alltför sällan diskuteras vilka kalkylerade risker som behöver tas och vilka underliggande brister som nuvarande planeringssystem har. Föredraget kommer att hållas på svenska.

Gyllensporre har bl a publicerat

 • Political Aspirations and Perils of Security: Unpacking the Military Strategy of the United Nations (Palgrave Macmillan: 2013);
 • Pursuing Strategy: NATO Operations from the Gulf War to Gaddafi (Palgrave Macmillan: 2012);
 • Competing and Complementary Perspectives on the EU as a Crisis Management Actor: An Examination of the Common Security and Defence Policy through Lenses of Idealism and Realism (Boekenplan:2010);
 • Self-Defense, the Initiation of Hostilities, and the Impact of the Choice Between Two Evils on the Perception of International Legitimacy (Pace Law Review Volume 30, Number 2, Winter 2010);
 • L’evolution de la Doctrine Militaire de l’UE, Défense Nationale et Sécurité Collective, (Vol.64 No.2 2008);
 • Decision Navigation: Coping with 21st-century challenges in tactical decisionmaking (Military Review, Vol.LXXXIII, No.5, 2003)

 
Varmt välkomna!

Frank Rosenius
Styresman

Intresserade är välkomna till Sverigesalen på Försvarshögskolan kl. 16.30.
Anmälan görs senast den 8 mars här →