≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vintersymposium med budskap

Det var nästintill fullsatt i Försvarshögskolans stora auditorium, Sverigesalen, när årets vintersymposium genomfördes torsdagen 14 januari. Symposiet som hade rubriken ”Framtidens försvar – kan vi försvara Sverige en vecka”, var mycket klarläggande och behandlade svensk militär försvarsförmåga konkretiserat till resurser och operativ förmåga.

Årets vintersymposium ska ses som den naturliga fortsättningen på Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som var en väsentlig del av Akademiens verksamhet under 2012. Detta arbete finns dokumenterat i boken För Sveriges Säkerhet som kan beställas här →

Dokumentationen från vintersymposiet finner du här →
Bildspel från vintersymposiet finns här →