≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Här nedan visas videoupptagning (i två delar) från Natoseminariet 24/10 2013.

Klicka på symbolen med fyra pilar i nedre högra hörnet på respektive film för att se i fullskärmsläge. För att återgå till ett litet videofönster på hemsidan under pågående fullskärmsläge, klicka på F11.

Del 1

Del 2