Kalendarium

Akademi­samman­komster och symposier 2022

Verksamhetsplan 2022 (pdf) »  (edit 2022-02-22/MB)

Sammankomsterna och symposierna genomförs i Sverigesalen på Försvarshögskolan, förutom Högtidssammankomsten som genomförs i Börshuset på Stortorget. Huvuddelen av programpunkterna kommer att vara tillgängliga för en intresserad allmänhet och i vissa fall kommer de också att streamas.