Kalendarium

Akademisammankomster och symposier 2021

Ordinarie sammankomster och höstsymposiet är planlagda att genomföras i Sverigesalen på Försvarshögskolan. På grund av Coronapandemin kan de i stället komma att genomföras digitalt över akademiens hemsida (Akademien online).