Kalendarium

Nedan angivna tider är fastställda.

2019

11 september

Akademisammankomst, Avdelning II ansvarig
Inträdesanförande av Ewa Skoog Haslum

30 september

Kl 16.30 Akademisammankomst, Avdelning III ansvarig
Inträdesanförande av John Andreas Olsen och Mats Helgesson
Verksamhet och budget 2020

24 oktober

Höstsymposium
Arrangeras av projektet Militärt lexikon alt SES

12 november

Högtidssammankomst med högtidsmiddag

4 december

Akademisammankomst, Avdelning VI ansvarig
Inträdesanförande av Johan Raeder och Ulrica Gradin