≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

18 oktober 2017, Försvarshögskolan

Kl 09.30–15.30 — Höstsymposium

11 november 2017, Börshuset samt Karlbergs slott

Kl 16.00–23.15 — Kungl Krigsvetenskapsakademiens 221:a högtidsdag

29 november 2017, Kistamässan

Kl 08.00–09.00 — Frukostseminarium: ”Hotet mot Sverige”


Verksamhetsplan 2017 (pdf) »
Referat från genomförda sammankomster »