≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

21 februari

17.30-19.30		Avd III		Post KV21					Kallelse »

14 mars

15.30-16.30		Avd I		Prioritering inval mm 
15.30-16.30		Avd II		Erfarenheter Aurora 17 (Prioritering inval)
15.00-16.30		Avd III		KV21 slutrapport (Prioritering inval)
15.30-16.30		Avd IV		Prioritering inval mm		Kallelse »
15.30-16.30		Avd V		Prioritering inval mm 
15.30-16.30		Avd VI		Prioritering inval mm 
16.30–19.30		Akademien	Akademisammankomst 

April

				Avd V		Studiebesök eso (Sjukvårds-/katastrofber)
				Akademien	Konferens 

18 april

				Avd I		Ämne för hela akademien (Alt 25 april)

21 maj

15.30-16.30		Avd I		Val av funktionärer mm 
15.30-16.30		Avd II		Info från HKV (Val av funktionärer mm)
15.30-16.30		Avd III		Val av funktionärer mm 
15.30-16.30		Avd IV		Val av funktionärer mm 
15.30-16.30		Avd V		Val av funktionärer mm 
15.30-16.30		Avd VI		Val av funktionärer mm 
16.30–19.30		Akademien	Akademisammankomst, vårbuffé 

19 september

15.30-16.30		Avd I		Aktuellt ämne 
15.30-16.30		Avd IV		Eso 
15.30-16.30		Avd V		Eso 
15.30-16.30		Avd VI		Förberedelser höstsymposium 
16.30–19.30		Akademien	Akademisammankomst 

26 september

17.30-19.30		Avd III		Post KV21 

3 oktober

15.30-16.30		Avd I		Planering 2019 mm 
15.30-16.30		Avd II		Eso 
15.30-16.30		Avd V		Eso 
16.30–19.30		Akademien	Akademisammankomst 

17 oktober

17.30-19.30		Avd III		Post KV21 
17.30-19.30		Avd VI		Förberedelser höstsymposium 

24 oktober

09.00–12.30		Akademien	Höstsymposium 

12 november

17.00–23.00		Akademien	Högtidssammankomst 

22 november

17.30-19.00		Avd II		Eso (efterföljande middag)

5 december

15.30-16.30		Avd III		Eso 
15.30-16.30		Avd IV		Eso 
15.30-16.30		Avd V		Eso 
15.30-16.30		Avd VI		Eso 
16.30–19.30		Akademien	Akademisammankomst 

 
Verksamhetsplan 2018 (pdf) »
Avdelningarnas sammanträden 2018 (pdf) »

Referat från genomförda sammankomster »