≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

15 maj

Akademisammankomst		Avdelning IV ansvarig
med vårbuffé			Inträdesanförande av Kristina Bergendal
						ÅR, inval, val av funktionärer m m

22 maj

08.30–15.30				Symposium SES, avd III
						Samtliga ledamöter välkomna, 
						se särskild inbjudan utsänd via epost

11 september (prel)

Akademisammankomst		Avdelning II ansvarig
						Inträdesanförande av Ewa Skoog Haslum

2 oktober (prel)

Akademisammankomst		Avdelning III ansvarig
						Inträdesanförande av John Andreas Olsen och Mats Helgesson
						Verksamhet och budget 2020

24 oktober (prel)

Höstsymposium			Arrangeras av projektet Militärt lexikon alt SES

12 november

Högtidssammankomst	med högtidsmiddag

4 december (prel)

Akademisammankomst		Avdelning VI ansvarig
						Inträdesanförande av Johan Raeder och Ulrica Gradin

Verksamhetsplan 2019 (pdf) »
Referat från genomförda sammankomster »