KKrVAHT nr 3 2009
Redaktören
3  

Nyinvalda ledamöter
5-6  

Luftförsvar av Sverige – en nordisk fråga?
Årlig redovisning i KKrVA avd III den 19 maj 2009
av Stefan Ring och Jan Reuterdahl
7-25  

Den 11 september 2001 och kriget i Afghanistan
av Jan Hallenberg
27-49  

De europeiska försvarsfrågorna och det svenska ordförandeskapet i EU
av Lars Wedin
50-59  

Strategisk överraskning
av Lars Wedin
60-71  

Mer armé för pengarna – jämförelser med grannländer
av Helge Löfstedt
72-84  

Var kriget 1808-1809 oundvikligt? Legitimitet och svenska optioner
av Mats Bergquist
85-98  

Det svenska försvaret blir minst, dyrast – och sämst (?) i Norden
av Lars Ulfving
99-105  

Sovjetrysk operationskonst efter andra världskriget
av Lars Ulfving
105-129  

Europeiska Unionen som säkerhetsaktör
av Tommy Jeppsson
131-133  

Vad storebror såg hos oss
av Olof Santesson
134-138  

Interiörer från en krigsmånad
av Tommy Jeppsson
139-140  

Imponerande biografi över imponerande personlighet
av Tommy Jeppsson
141-143