Det digitaliserade försvaret

Redaktör: Mats Olofsson

Utgiven 2017 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-02-0

Mjukband
Format 150*220 mm
136 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Finns också som ebok »

Artikelnr: 170615-1 Kategorier: , ,

Beskrivning

Teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan

Digitaliseringen genomsyrar snart alla de moderna företeelser som påverkar människors dagliga liv, vare sig det gäller sociala medier, bilar, uppkopplade mobiler,”smarta hem” eller andra innovationer som används för att vi ska få vardagen att fungera.

Krigsvetenskapsakademien driver för närvarande projektet ”Krigsvetenskap i det 21:a århundradet” med en bred ansats av analyser av bl a omvärldsutvecklingen, teknisk utveckling och det civila samhällets sårbarhet.

Projektets syfte är att finna metoder och teknik som kan öka Sveriges motståndskraft och förmåga att möta olika typer av framtida hot. Dessutom att föreslå åtgärder för att möta de förväntningar som kommer att ställas på ett nytt svenskt totalförsvar 10‑15 år in i framtiden.

Boken utgör en slutrapportering från delstudien avseende teknisk utveckling. Den ger en inblick i teknik‑och samhällsutvecklingen i stort och gör nedslag i ett antal särskilt relevanta teknikområden. Ett bärande budskap är att ett lands försvar måste utvecklas i balans med det omgivande samhället och speciellt med de innovationer och teknologier som växer fram. Boken lyfter framdigitaliseringen som det viktigaste förändringsverktyget–för hela samhället såväl som för utvecklingen av nya välbehövliga försvarsförmågor.

Ytterligare information

Vikt 268 g