Värderings­förändringar i ett Europa­perspektiv – hot mot vår säkerhet?

Redaktörer Björn Körlof

Utgiven 2022 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-29-7
978-91-88581-30-3 (pdf)

Mjukband
Format 150*220 mm
152 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 220620 Kategorier: , ,

Beskrivning

Värderingsförändringar i ett Europaperspektiv – hot mot vår säkerhet?

Kungl Krigsvetenskapsakademiens huvudprojektet SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv – syftar till att belysa olika säkerhetspolitiska aspekter av utvecklingen i Europa. Denna antologi utgör den andra antologin inom underprojekt Värderingsförändringar som bedrivits inom SES-projektets ram.

Underprojektet, som bedrivs inom Akademiens avdelning V, belyser sådana värderingsförändringar i ett europeiskt perspektiv vilka kan få politiska – och särskilt säkerhetspolitiska – återverkningar på sammanhållning och stabilitet i EU och Nato. Rysslands anfall mot Ukraina har satt de ideologiska mönstren och – inte minst – de utrerade påverkansformer Ryssland utvecklat mot det övriga Europa, i fokus på debatten.

Texterna i denna antologi ger en blixtbelysning av dessa aspekter och av den allvarliga konflikt Europa nu står inför och söker belysa dessa frågor med hjälp av forskare och andra sakkunniga inom och utom Akademien. Antologin inriktar sig på ideologiska, historiska, rättsliga, statsvetenskapliga och mediepolitiska frågor samt vissa typer av påverkansinriktade hot. Alla frågeställningarna i antologin har bäring på värderingsförändringar som i olika former och intensitet kan hota främst EU:s sammanhållning, men inte minst ge en hotfull värderingsmässig relief åt det krig som Ryssland startat i Ukraina.

Medverkande i antologin är förutom redaktören Björn Körlof, Krigsvetenskapsakademien; journalisten Erik Fichtelius f d chef för SR:s EKO-redaktion; professor Åsa Wikforss, Stockholms universitet; Professor Patricia Mindus, Uppsala universitet samt docent Claes Wallenius, Försvarshögskolan.

Antologin inleds med ett förord av Akademiens styresman, förre försvarsministern och talmannen, Björn von Sydow.