Det digitaliserade försvaret

KV21

Detta är teknikgruppens arbete inom akademiens studieprojekt KV21. Deras rapport utgörs av boken ”Det digitaliserade försvaret – Teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan”. Arbetet har letts av ledamoten Mats Olofsson och rapporten utgör underlag för KV21 överväganden om det framtida militära och civila försvaret.

Projektet Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – svenska perspektiv har ekonomiskt välvilligt stöttats av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, utan vars bidrag arbetet inte varit möjligt.

Skriften i pdf-format kan laddas ner här på Akademiens hemsida. Några tryckta exemplar finns tyvärr inte kvar på lager.