Hotet

Redaktör: Karlis Neretnieks

Utgiven 2016 av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Ebok (pdf)
Format 210*297 mm
36 sidor

Så snart beställning är lagd visas länk för nedladdning.

0.00 kr

Artikelnr: 160615 Kategorier: , ,

Beskrivning

Mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige

Inom Kungl Krigsvetenskapsakademien pågår för närvarande ett omfattande projekt kallat KV21 ”Det framtida slagfältet – krigsvetenskap i det 21:a århundradet”. Projektet som ska avslutas 2018 har en bred ansats och innebär bl a analyser av omvärldsutvecklingen, teknisk utveckling, det civila samhällets sårbarhet och rysk militär förmåga. Allt i ett 10-15 års perspektiv.

Ytterst är syftet att finna medel och metoder för att öka Sveriges motståndskraft och förmåga att möta olika typer av framtida hot.

Denna publikation utgör en sammanfattning av ett av de underlagsdokument som tagits fram inom ramen för studien och omfattar framförallt hur militära medel, i kombination med andra metoder, kan utnyttjas vid ett angrepp mot Sverige.