KKrVAHT nr 3 2002
Marina uppgifter i en förändrad säkerhetspolitisk miljö
Årsberättelse 2002 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II
den 21 mars 2002 av kommendör Lars Wedin
 3-24

Den säkerhetspolitiska förändringsprocessen i Östersjöområdet
Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI
den 23 april 2002 av departementsrådet Krister Bringéus
 25-31

-
Statsmakterna, politiken och försvarsplaneringen
Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI
den 12 februari 2002 av departementsrådet Katarina Engberg
 33-40

-
Bekämpningskapacitet hos ryskt attackflyg med styrda vapen
av överingenjör Helge Löfstedt (pdf-fil 500kb)
 41-58

 
Varför militärteori?
av Niklas Zetterling, forskare vid Försvarshögskolan
 59-68

Svenskt inträde i Open Skies-avtalet
av ambassadör Nils Daag och överste 1. gr Georg Aminoff
 69-72

"She would not fight unless attacked"
av doktorand Magnus Petersson (pdf-fil 115 kb)
 73-88

Thörnell, Hitler och Storkorset - en omstridd ordensförläning
av överstelöjtnant Arvid Cronenberg
 89-96

I Sverige föredrar man att ingenting se och ingenting höra
av forskningsprofessor Ola Tunander
 97-106

Världens bästa soldater
av redaktör Olof Santesson
 107-112

Ansvar för försvarsbeslut
av generallöjtnant Carl Björeman och generalmajor Helge Gard
 113-118

Mer historia än styrning
av redaktör Olof Santesson
 119-124

The Wild Blue
av kapten Carl Svernlöv
125-128